Studia podyplomowe 
Zarządzanie w oświacie  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie online pozwalają na zdobycie umiejetności do sprawnego i kreatywnego zarządzania placówką oświatową. Podczas studiów podyplomowych zdalnych Zarzadzanie oświatą słuchacze zostaną przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.  Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie  mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Ukończenie studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w obszarze zarządzania, we wszystkich typach szkół, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Studia podyplomowe zarzadzanie w oświacie  adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które chcą wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działających w warunkach określonych w polskim systemie edukacji, z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Charakter zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie uwzględnia fakt posiadania przez słuchaczy określonego zasobu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek oświatowych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie jest zdanie egzaminu dyplomowego.  Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie  realizowane w wygodnej formie  niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

 • Świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów 
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • darmowy egzamin, brak pracy dyplomowej
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

O studiach podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór marzec 2024
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość  e-learning).

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie:
Zarządzanie oświatą 
Zarządzanie szkołą 
Nadzór pedagogiczny 
Podstawy zarządzania placówką oświatową 
Umiejętności kierownicze 
Marketing edukacyjny 
Public relations w szkole i oświacie 
Finanse publiczne 
Zamówienia publiczne 
Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej 
Prawo samorządowe i oświatowe 
Podstawy prawa pracy 
Prawo gospodarcze

Program studiów Zarządzanie w oświacie  jest opracowany w oparciu o obowiazujące wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. 


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje 

 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja marzec 2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe marzec 2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Zarządzenie w oświacie.
Zapisy online na nabór marzec 2024

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe Czesne za studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie wynosi 2500 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie - 1250 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze marzec 2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: Studia podyplomowe zarządzanie w oświacie  online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe zarządzanie w oświacie on-line marzec 2024 studia podyplomowe zarządzanie w oświacie e-learning nabór rekrutacja marzec 2024 studia podyplomowe zarządzanie w oświacie przez internet, praca na stanowisku dyrektora w szkole, uprawnienia do pracy, standardy kształcenia nauczycieli, kurs zarządzanie w oświacie,  co dają studia podyplomowe z zarządzania w oświacie, zarządzanie w oświacie studia podyplomowe II semestry, darmowe studia podyplomowe zarządzanie w oświacie

Kategorie: studia podyplomowe zarządzanie w oświacie/ nauczycielskie/edukacyjne/studia podyplomowe online e-learning na odległość bez wychodzenia z domu zdalne
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik  2024, studia podyplomowe zdalne marzec 2024 , studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych