AKTUALNOŚCI 

Rekrutacja na studia podyplomowe

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w rok akademickim 2021/2022 trwa do 31 października 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych. 

Promocja na studia podyplomowe dla naszych Absolwentów

Serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów do skorzystania ponownie z naszej oferty studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022. Nasi Absolwenci otrzymują dodatkowo zniżkę w wysokości 20 % na wszystkie specjalności studiów podyplomowych. 

Przerwa wakacyjna

Informujemy, że w dniach 19.07-01.08.2021 r. biuro Instytutu Studiów Podyplomowych w Gliwicach jest nieczynne z powodu urlopu. Zapraszamy do kontaktu od dnia 2.08.2021 r. 

Odbiór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

Uprzejmie informujemy, że można zgłaszać się po Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych  (Egzamin dyplomowy maj/ czerwiec 2021). Świadectwa prosimy odbierać do 30 września 2021 r.  
Świadectwo wydawane jest na podstawie Potwierdzenia odbioru świadectwa i za okazaniem dowodu osobistego (wzór dokumentu  do pobrania poniżej).  Istnieje możliwość odbioru  świadectwa przez osobę upoważnioną (wzór dokumentu do pobrania poniżej).

Potwierdzenie odbioru świadectwa

(potwierdzenieodbiorudokumentow.pdf)

Upoważnienie do odbioru świadectwa

(upowanieniedoodbioruwiadectwa_1625574390.pdf)

Egzamin dyplomowych studia podyplomowe 2 semestralne i 3 semestralne

Uprzejmie informujemy, że Egzamin Dyplomowy dla studiów podyplomowych 2 semestralnych i 3 semestralnych (tylko studenci z pozytywnym wynikiem dotyczącym skrócenia czasu studiów podyplomowych) został wyznaczony na termin:
  • 17-24 maja 2021 studia podyplomowe 2 semestralne
  • 27 czerwca - 4 lipca 2021 studia podyplomowe 3 semestalne (skrócone)

ZDAWANIE EGZAMINU
Egzaminy testowe – test wyboru, 15 pytań, 3 odpowiedzi, jedna prawidłowa, czas trwania 20 minut, 
Zagadnienia egzaminacyjne zostały okrojone do 15 (podyplomowe.info) 

1. Logowanie do platformy 
2. Uzupełnienie danych www.enauka.wsnp.edu.pl osobowych (dane do świadectw) 
3.Czas na rozwiązanie testu 20 minut. Możliwość poprawy 
4.Wynik testu z oceną

Pismo o skrócenie czasu studiów trzysemestralnych marzec 2021

Informujemy, że istnieje możliwość skrócenia studiów podyplomowych trzysemestralnych i zakończenia ich w lutym 2022 r. Warunkiem wpisu na II semestr jest uzyskanie zaliczenia bloku psychologiczno-pedagogicznego na podstawie dotychczasowego wykształcenia pedagogicznego na studiach licencjackich, magisterskich bądź podyplomowych. Informujemy, że cena za całość studiów podyplomowych nie ulega zmniejszeniu. 

NIE MA MOŻLIWOŚCI SKRÓCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SPECJALNOŚĆ:  PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNE.

Należy przesłać drogą mailowową (info@podyplomowe-gliwice.pl) bądź pocztą tradycyjną do 30.09.2021 r. następujące dokumenty: 
1. podanie o wpis na II semestr 
2. suplement ukończenia studiów pedagogicznych licencjackich, magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzających uzyskanie zaliczenia bloku psychologogiczno-pedagogicznego. Nie ma podstawy do zaliczenia I semestru na podstawie kursu kwalifikacyjnego.  
3. dodatkowo do wnisku można dołączyć akt nadania stopnia nauczyciela 

 
Przykładowo: BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY - 150 h
                       (forma zajęć/liczba godzin) konwersatorium wykład 
1. Psychologia                                                                30               15 
2. Pedagogika                                                                30               15 
3. Praca wychowawcy szkolnego                              30
4 Komunikacja w procesie dydaktycznym              30

PISMO O SKRÓCENIE STUDIÓW MARZEC 2021

(pismooskrocenie2.pdf)


Zaświadczenie z zakładu pracy 

Poniżej przedstawiamy Zaświadczenie z zakładu pracy umożliwiające zwolnienie z praktyki studenckiej na podstawie aktualnego zatrudnienia.
Zakres obowiązków zawodowych musi być powiazany ze studiowaną specjalnością studiów podyplomowych.

Zaświadczenie z zakładu pracy

(zaowiadczeniezzakeadupracy_1613736204.doc)

Nieczynne biuro

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 lutego 2021 r. biuro ISP będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu od 19.02.2021 r.

Praktyka studencka w roku akademickim 2020/21

(dodano: 28 grudnia 2020)

Prosimy o zapoznanie się z najnowszym Rozporządzeniem MNiSW  dotyczącym praktyki zawodowej w roku akademickim 2020/21.

Pobierz Plik:

(praktykizawodowewrokuakademickim20202021-zmiana2.doc)

Pobierz Plik:

(rozporzadzeniemeinwsprawiezmianwrealizacjipraktykzawodowych20202021.pdf)


Podanie o wpis na II semestr

(poprawiono: 10 lutego 2021)

Informujemy, że istnieje możliwość skrócenia studiów podyplomowych trzysemestralnych i zakończenia ich w czerwcu 2021 r. 

Warunkiem wpisu na II semestr jest uzyskanie zaliczenia bloku psychologiczno-pedagogicznego na podstawie dotychczasowego wykształcenia pedagogicznego na studiach licencjackich, magisterskich bądż podyplomowych. 

Informujemy, że cena za całość studiów podyplomowych  nie ulega zmniejszeniu. 

Należy przesłać drogą mailowową (info@podyplomowe-gliwice.pl) bądź pocztą tradycyjną do 28.02.2021 r. następujące dokumenty:
1. podanie o wpis na II semestr 

2. suplement ukończenia studiów  pedagogicznych licencjackich, magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzających uzyskanie zaliczenia bloku psychologogiczno-pedagogicznego. Nie ma podstawy do zaliczenia I semestru na podstawie kursu kwalifikacyjnego.

3. dodatkowo do wnisku można dołączyć akt nadania stopnia nauczyciela 


Przykładowo:
BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY - 150 h
(forma zajęć/liczba godzin)
                                                                                   konwersatorium         wykład 
1. Psychologia                                                                             30                                         15
2. Pedagogika                                                                             30                                         15
3. Praca wychowawcy szkolnego                                           30                
4 Komunikacja w procesie dydaktycznym                           30 

Pobierz Plik:

(pismooiisem.1.pdf)


Praktyka studencka 2020/21

Zapraszamy do zapoznania się z wymiarem godzinowym praktyki zawodowej na studiach podyplomowych.

Pobierz Plik:

(praktykizawodowe20202021-studiapodyplomowe.pdf)


Formularz kontaktowy

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych