AKTUALNOŚCI 

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych LUTY 2023

Uprzejmie informujemy, że można odbierać  Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych (Egzamin dyplomowy LUTY 2023). Świadectwa prosimy odbierać do 30 SIERPNIA 2023 r. 
Dyplomy wydawane jest na podstawie Potwierdzenia odbioru i za okazaniem dowodu osobistego (wzór dokumentu do pobrania poniżej). Istnieje możliwość odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną (wzór dokumentu do pobrania poniżej).

PROSIMY WSZYSTKIE OSOBY O KONTAKT TELEFONICZNY W SPRAWIE WERYFIKACJI ŚWIADECTWA

Upoważnienie do odbioru świadectwa

(upowanieniedoodbioruwiadectwa_1625574390.pdf)


Potwierdzenie odbioru świadectwa

(potwierdzenieodbiorudokumentow.pdf)


Logowanie się do sesji egzaminacyjnej luty 2023 

Instrukcja logowania się do sesji egzaminacyjnej dostępna na stronie:
http://podyplomowe-gliwice.pl/studia-online

Wzór podania o skrócenie studiów trzysemestralnych 

Wzór  podania dostępny na stronie: 
http://podyplomowe-gliwice.pl/studia-online

Archiwum wykładów

Logowania się do Archiwum wykładów: 
1. Proszę wejść na stronę: www.podyplomowe.info 
2. Wybrać zakładkę DLA STUDENTA -> WYKŁADY NA ŻYWO 
Zostanie się przekierowanym na stronę: https://wsnp.edu.pl/wyklady-na-zywo/ 
3. Wybrać „Studia podyplomowe” (na dole strony), a następnie specjalność studiów podyplomowych. 
Wykłady są dokładane do miesiąca od daty wykładu 
4. Wpisać hasło (to samo co do STREFY STUDENTA) i zatwierdzić 
 
WAŻNE 
W wypadku braku możliwości przewinięcie strony „Wykłady na żywo” na dół proszę o wyczyszczenie Historii przeglądania - czyli „ciasteczek”.

Wykłady online 

Wykłady odbędą się w tą sobotę (05.11.2022). Dostęp do wykładów będzie miał każdy student, który otrzymał umowę.  

Linki do wykładów będą wieczorem dostępne na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce OGŁOSZENIA: 
LINK DO LOGOWANIA DO WIRTUALNEGO DZIEKANATU HTTP://REKRUTACJA.CZASNASTUDIA.EDU.PL/KONTO/LOGOWANIESTUDENTA 

LOGIN I HASŁO BYŁ WYSYŁANY Z MAILA: Rekrutacja@czasnastudia.edu.pl W DNIU, W KTÓRYM OTRZYMAŁO SIĘ UMOWĘ. 

Aby odzyskać dostęp do Wirtualnego Dziekanatu należy: 
1. wejść na stronę: http://rekrutacja.czasnastudia.edu.pl/Konto/LogowanieStudenta 
2. kliknąć na dole "nie pamiętam hasła" 
3. postępować według instrukcji 
Proszę sprawdzać SPAM. 

WAŻNE!! 
W zakładce OGŁOSZENIA w Wirtualnym Dziekanacie znajdują się linki do wykładów. 
Linki będą dokładane na bieżąco przed wykładami. 
Najpierw są widoczne od razu po zalogowaniu się jako NOWE OGŁOSZENIA ale później można je znaleźć w zakładce OGŁOSZENIA (z lewej strony, pod zdjęciem - suwakiem w dół).

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 

Instytut Studiów Podyplomowych zaprasza na Inaugurację roku akademickiego 2022/2023 

Termin: 22 października 2022 r. godz. 10.00 

Na powyższe wydarzenie można zalogować się za pomocą poniższych linków. Proszę zwrócić uwagę, że są dwa linki. Pierwszym logujemy się na inaugurację, kolejnym na wykład inauguracyjny. 

godzina 10.00 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
link: https://event.webinarjam.com/register/1707/pylkqbml4 
(link należy skopiować i wkleić w przegladarkę)

godzina 11.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY 
Temat  pt. "Czy globalizacja jest nieodwracalna? Uwarunkowania ekonomiczne i polityczne", poprowadzi prof. Grzegorz W. Kołodko. 
link: https://event.webinarjam.com/register/1712/7vw24bmql 
(link należy skopiować i wkleić w przegladarkę)

WYKŁADY NA ŻYWO 
Linki do zajęć (na niedzielę - 23.10.2022 r i kolejnych wykładów wg. harmonogramu) zostaną zamieszczone dla studentów w Wirtualnym Dziekanacie – ProAkademii: https://rekrutacja.czasnastudia.edu.pl/Konto/LogowanieStudenta w zakładce "Ogłoszenia", dzięki czemu studenci będą mogli je skopiować i uczestniczyć w zajęciach. 

Aby odzyskać dostęp należy: 
1. wejść na stronę: http://rekrutacja.czasnastudia.edu.pl/Konto/LogowanieStudenta 
2. kliknąć na dole "nie pamiętam hasła" 
3. postępować według instrukcji 
Proszę sprawdzać SPAM.   

Odbiór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 2022

Uwaga

W związku z wdrażaniem od 1 września 2022 r standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach, m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych, dla absolwentów kierunków pedagogicznych istnieje możliwość kontynuowania studiów na kierunku: Pedagogika specjalna (studia jednolite pięcioletnie) od 7 semestru na podstawie indywidualnego toku kształcenia. Zapraszamy nauczycieli do zdobycia tytułu magistra pedagogiki specjalnej w dwa lata!  Czesne tylko 2300 zł/semestr. Koszt za całe  studia (4 semestry) wynosi 9200 zł. 

Egzamin dyplomowy czerwiec 2022 

Najbliższa SESJA EGZAMINACYJNA odbędzie się w dniach 20 – 26 CZERWCA 2022 r: 
• dla studiów podyplomowych trzysemestralnych z naboru luty 2021
• dla studiów podyplomowych trzysemestralnych z naboru październik 2021 z zaliczonym modułem psychologiczno-pedagogicznym 
• dla studiów podyplomowych uzupełniających po kursach kwalifikacyjnych 
• dla studiów, którzy wnioskowali o przesunięcie egzaminu na późniejszy termin 
Egzaminy dyplomowe zostaną przeprowadzone on-line za pomocą platformy internetowej uczelni na stronie www.enauka.wsnp.edu.pl 

Ważne informacje odnośnie egzaminu (np. problemy z logowaniem, czy też z samym testem) można znaleźć na stronie: 
https://podyplomowe.info/enauka-pytania-i-odpowiedzi/ 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ROZLICZENIE CZESNEGO ZA STUDIA oraz DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW Z PRAKTYK (jeśli są wymagane na danym kierunku) do Gliwic do końca maja 2022 r.  

Informujemy, że: 
1. Egzaminy dyplomowe dla osób kończących studia podyplomowe w semestrze letnim zostaną przeprowadzone on-line za pomocą platformy internetowej uczelni na stronie 
www.enauka.wsnp.edu.pl w terminie od 20-26 czerwca 2022 r.: 
• egzamin dyplomowy będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru i będzie się składał z 15 pytań; 
• uczestnicy muszą zdać test dla danego kierunku w nieprzekraczalnym terminie od 20 do 26 czerwca 2022 r.; 
• termin logowania na platformę w okresie od 20 do 26 czerwca jest dowolny; 
• uzyskana ocena z testu będzie oceną umieszczoną na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych; 
• czas na rozwiązanie testu to 20 minut. 
W przypadku uzyskania oceny niezadowalającej student będzie miał jeszcze możliwość ponownego rozwiązania testu (w terminie 20-26 czerwca). 
W takim przypadku za oceną końcową uważa się uzyskaną ocenę wyższą; 
• zagadnienia egzaminacyjne znajdujące się w Strefach Studenta na stronie www.podyplomowe.info zostały ograniczone do 15 istotnych tematów i tylko one stanowią podstawę do weryfikacji Państwa wiedzy;
 • na około tydzień przed egzaminem OTRZYMAJĄ PAŃSTWO NA PODANY NAM ADRES E-MAIL LOGIN I HASŁO DO PLATFORMY WWW.ENAUKA.WSNP.EDU.PL . 
Pan Sylwester Kurowski jako administrator, założy konto każdemu zgłoszonemu do egzaminu studentowi i prześle hasło i login. 
PROSZĘ SPRAWDZAĆ SPAM poczty e-mail. 

Jeśli do 16.06.2022 r. nie będzie maila z hasłem i loginem to proszę o samodzielną próbę zalogowania się:
login to Twój adres e-mail 
hasło tymczasowe: Start#1234 
W przypadku trudności z logowaniem proszę zapoznać się z informacjami na stronie: 
https://podyplomowe.info/enauka-pytania-i-odpowiedzi/ lub 
proszę o kontakt ze mną: info@podyplomowe-gliwice.pl, telefon + 48 517 772 245 lub administratorem na adres e-mail: sylwester.kurowski@wsnp.edu.pl 

Po otrzymaniu wiadomości z loginem i hasłem należy ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ DOSTĘP JAK NAJSZYBCIEJ I UZUPEŁNIĆ SWOJE DANE OSOBOWE. 
Jeżeli po zalogowaniu widać tylko pola do wypełnienia oznaczone czerwonym trójkącikiem (imię, nazwisko, miejsce urodzenia, ośrodek rekrutacyjny GLIWICE), należy je uzupełnić i kliknąć: „Zmień profil/modyfikuj”. • dostęp do egzaminów dyplomowych/testów na studiowanych kierunkach zostanie uaktywniony uczestnikom od 20 czerwca br., dlatego po zalogowaniu przed tą datą test będzie niewidoczny. 
Jeśli po zalogowaniu od 20 czerwca kurs od razu się nie pojawi to proszę wejść po lewej stronie w „Moje kursy” (może być tylko ikonka „ Ξ ”, którą należy nacisnąć) i wyszukać swój kierunek studiów . 

 2 Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zostaną wydane około miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, PO WERYFIKACJI PRAKTYK (jeśli są wymagane na danym kierunku) I OPŁAT ZA STUDIA. Przypominam, by czesne zostało uregulowane do końca maja br. Oryginały dokumentów z praktyk również muszą zostać dostarczone do Gliwic do końca maja br. 

Jeśli praktyki nie zostały jeszcze zrobione lub nie zostaną dokończone do czasu egzaminu to istnieje jeszcze możliwość przesunięcia terminu egzaminu na późniejszy okres. 
W taki wypadku proszę o kontakt do 20 maja br. 
 Informacja o odbiorze świadectw będzie na naszej stronie: http://podyplomowe-gliwice.pl/studia-podyplomowe-przez-internet-elearning-online 

 W razie pytań proszę o kontakt: Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium ul. Toszecka 101/220 b 44-100 Gliwice info@podyplomowe-gliwice.pl telefon + 48 517 772 245 Od poniedziałku do piątku 08.00-16.00

Egzamin dyplomowy 2022

04 – 08.05.2022:  
  • dla studiów podyplomowych dwusemestralnych z naboru październik 2021 
20 – 26.06.2022: 
  • dla studiów podyplomowych trzysemestralnych z naboru luty 2021 
  • dla studiów podyplomowych trzysemestralnych z naboru październik 2021 z zaliczonym modułem psychologiczno – pedagogicznym 
  • dla studiów podyplomowych uzupełniających po kursach kwalifikacyjnych 

W celu zalogowanie się na platformie e-nauka (dostępy są tworzone przed sesją egzaminacyjną) prosimy o wejście na portal: 
www.enauka.wsnp.edu.pl i zalogowanie się: 
login to Twój adres e-mail 
hasło tymczasowe: Start#1234 
Po zalogowaniu się prosimy o uzupełnienie swoich danych – pola do wypełnienia oznaczone czerwonym trójkącikiem. 
Pola należy uzupełnić i kliknąć: „modyfikuj”. 

Materiały edukacyjne znajdują się w strefie Studenta – hasło do Strefy Studenta przesyła ośrodek rekrutacyjny. 

Aktualne informacje można również znaleźć na swoim koncie Studenta: https://rekrutacja.czasnastudia.edu.pl/Konto/LogowanieStudenta  
Aby samemu odzyskać dostęp do konta Studenta i móc się zalogować należy skorzystać z procedury: 
a. Proszę wejść na stronę: https://rekrutacja.czasnastudia.edu.pl/Konto/LogowanieStudenta 
b. kliknąć na dole „nie pamiętam hasła” 
c. postępować według instrukcji

Odbiór świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych

Uprzejmie informujemy, że można zgłaszać się po Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych  (Egzamin dyplomowy luty/marzec 2022). Świadectwa prosimy odbierać do 30 czerwca 2022 r.  
Świadectwo wydawane jest na podstawie Potwierdzenia odbioru świadectwa i za okazaniem dowodu osobistego (wzór dokumentu  do pobrania poniżej).  Istnieje możliwość odbioru  świadectwa przez osobę upoważnioną (wzór dokumentu do pobrania poniżej).

Pismo o skrócenie czasu studiów trzysemestralnych październik 2021

Informujemy, że istnieje możliwość skrócenia studiów podyplomowych trzysemestralnych i zakończenia ich w czerwcu 2022 r. Warunkiem wpisu na II semestr jest uzyskanie zaliczenia bloku psychologiczno-pedagogicznego na podstawie dotychczasowego wykształcenia pedagogicznego na studiach licencjackich, magisterskich bądź podyplomowych. 

Informujemy, że cena za całość studiów podyplomowych nie ulega zmniejszeniu. 

NIE MA MOŻLIWOŚCI SKRÓCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SPECJALNOŚĆ: PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNE. 

Należy przesłać drogą mailową (info@podyplomowe-gliwice.pl) bądź pocztą tradycyjną do 17.12.2021 r. następujące dokumenty: 
1. podanie o wpis na II semestr, 
2. dyplom ukończenia studiów pedagogicznych licencjackich, magisterskich oraz suplement do niego (wydawany od 2005 r.). W przypadku braku suplementu można dostarczyć zaświadczenie z uczelni o posiadanym wykształceniu pedagogicznym, 
3. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzających uzyskanie zaliczenia bloku psychologiczno-pedagogicznego. Nie ma podstawy do zaliczenia I semestru na podstawie kursu kwalifikacyjnego, 
4. dodatkowo do wniosku można dołączyć akt nadania stopnia nauczyciela. 

KOMPLET dokumentów należy zeskanować i przesłać na adres info@podyplomowe-gliwice.pl. Proszę o dosyłanie wyraźnych dokumentów, nie mogą być powycinane ani niekompletne. 
W przypadku suplementów proszę o dosłanie wszystkich stron.

Przykładowo: 
BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY - 150 h (forma zajęć/liczba godzin)       konwersatorium  wykład 
 1. Psychologia                                                                                                                                              30              15 
 2. Pedagogika                                                                                                                                              30              15 
 3. Praca wychowawcy szkolnego                                                                                                           30                -
 4 Komunikacja w procesie dydaktycznym                                                                                           30                 - 

Blok psychologiczno-pedagogiczny może wyglądać inaczej w zależności od kierunku studiów lub uczelni. 

WNIOSEK O SKRÓCENIE CZASU TRWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŹDZIERNIK 2021

(pismooskrocenie-2.pdf)

Szanowny Studencie, informujemy, iż Studenci Studiów Podyplomowych, którzy podchodzą do sesji egzaminacyjnych w dniach: 16 – 20 lutego 2022 r. mogą już się zalogować na konto w systemie e-nauka. 

W celu zalogowania się na platformie e-nauka prosimy o wejście na portal: www.enauka.wsnp.edu.pl i zalogowanie się: 
login to Twój adres e-mail 
hasło tymczasowe: Start#1234 

Prosimy o sprawdzenie swojego dostępu do portalu e-nauka i tego czy przypisany test odpowiada studiowanemu przez Ciebie kierunkowi. 

Jeżeli po zalogowaniu nie widać testu egzaminacyjnego tylko pola do wypełnienia oznaczone czerwonym trójkącikiem (imię, nazwisko, miejsce urodzenia, ośrodek rekrutacyjny), należy je uzupełnić i kliknąć: „Zmień profil”. 

Następnie proszę wejść po lewej stronie w „Moje kursy” i wyszukać swój kierunek studiów. 

Do egzaminu w lutym 2022r. podchodzą teraz studenci: 
–nabór październik 2020 – bez skrócenia 
– nabór marzec 2021 – ze skróceniem 
– nabór marzec 2021 – studia dwusemestralne 
– nabór październik 2021 – jedno semestralne, uzupełnienie po kursie 
– logopedia III semestralna
– nabór październik 2020 
– logopedia IV semestralna – nabór marzec 2020. 

Egzamin końcowy – e-Nauka – inne pytania 

Materiały edukacyjne można znaleźć w strefie Studenta – hasło do Strefy Studenta przesyła ośrodek rekrutacyjny. 
Aktualne informacje można również znaleźć na swoim koncie Studenta: https://rekrutacja.czasnastudia.edu.pl/Konto/LogowanieStudenta 
Aby samemu odzyskać dostęp do konta Studenta i móc się zalogować należy skorzystać z procedury: 
a. Proszę wejść na stronę: https://rekrutacja.czasnastudia.edu.pl/Konto/LogowanieStudenta 
b. kliknąć na dole „nie pamiętam hasła” 
c. postępować według instrukcji Bieżący Informator

Egzamin dyplomowy luty 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że został wyznaczony termin  Egzaminu Dyplomowego dla studentów rozpoczynających studia podyplomowe w:
- październik 2020 r.
- marzec 2021  r. studia podyplomowe dwusemestralne
- marzec 2021 r.  dla osób, którym pozytywnie został rozpatrzony wniosek o czas skrócenia studiów o jeden semestr 

TERMIN EGZAMINU:
16-20 luty 2022 r.

ZDAWANIE EGZAMINU 
Egzaminy testowe – test wyboru, 15 pytań, 3 odpowiedzi, jedna prawidłowa, czas trwania 20 minut, 
Zagadnienia egzaminacyjne zostały okrojone do 15 (podyplomowe.info) 
1. Logowanie do platformy 
2. Uzupełnienie danych www.enauka.wsnp.edu.pl osobowych (dane do świadectw) 
3.Czas na rozwiązanie testu 20 minut. Możliwość poprawy 
4.Wynik testu z oceną

Rekrutacja na studia podyplomowe

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w rok akademickim 2021/2022 trwa do 30 LISTOPADA 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych. 

Promocja na studia podyplomowe dla naszych Absolwentów

Serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów do skorzystania ponownie z naszej oferty studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022. Nasi Absolwenci otrzymują dodatkowo zniżkę w wysokości 20 % na wszystkie specjalności studiów podyplomowych. 

Przerwa wakacyjna

Informujemy, że w dniach 19.07-01.08.2021 r. biuro Instytutu Studiów Podyplomowych w Gliwicach jest nieczynne z powodu urlopu. Zapraszamy do kontaktu od dnia 2.08.2021 r. 

Egzamin dyplomowych studia podyplomowe 2 semestralne i 3 semestralne

Uprzejmie informujemy, że Egzamin Dyplomowy dla studiów podyplomowych 2 semestralnych i 3 semestralnych (tylko studenci z pozytywnym wynikiem dotyczącym skrócenia czasu studiów podyplomowych) został wyznaczony na termin:
  • 17-24 maja 2021 studia podyplomowe 2 semestralne
  • 27 czerwca - 4 lipca 2021 studia podyplomowe 3 semestalne (skrócone)

ZDAWANIE EGZAMINU
Egzaminy testowe – test wyboru, 15 pytań, 3 odpowiedzi, jedna prawidłowa, czas trwania 20 minut, 
Zagadnienia egzaminacyjne zostały okrojone do 15 (podyplomowe.info) 

1. Logowanie do platformy 
2. Uzupełnienie danych www.enauka.wsnp.edu.pl osobowych (dane do świadectw) 
3.Czas na rozwiązanie testu 20 minut. Możliwość poprawy 
4.Wynik testu z oceną

PISMO O SKRÓCENIE STUDIÓW MARZEC 2021

(pismooskrocenie2.pdf)


Zaświadczenie z zakładu pracy 

Poniżej przedstawiamy Zaświadczenie z zakładu pracy umożliwiające zwolnienie z praktyki studenckiej na podstawie aktualnego zatrudnienia.
Zakres obowiązków zawodowych musi być powiazany ze studiowaną specjalnością studiów podyplomowych.

Zaświadczenie z zakładu pracy

(zaowiadczeniezzakeadupracy_1613736204.doc)

Nieczynne biuro

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 lutego 2021 r. biuro ISP będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu od 19.02.2021 r.

Praktyka studencka w roku akademickim 2020/21

(dodano: 28 grudnia 2020)

Prosimy o zapoznanie się z najnowszym Rozporządzeniem MNiSW  dotyczącym praktyki zawodowej w roku akademickim 2020/21.

Pobierz Plik:

(praktykizawodowewrokuakademickim20202021-zmiana2.doc)

Pobierz Plik:

(rozporzadzeniemeinwsprawiezmianwrealizacjipraktykzawodowych20202021.pdf)


Podanie o wpis na II semestrInformujemy, że istnieje możliwość skrócenia studiów podyplomowych trzysemestralnych i zakończenia ich w czerwcu 2021 r. 

Warunkiem wpisu na II semestr jest uzyskanie zaliczenia bloku psychologiczno-pedagogicznego na podstawie dotychczasowego wykształcenia pedagogicznego na studiach licencjackich, magisterskich bądż podyplomowych. 

Informujemy, że cena za całość studiów podyplomowych  nie ulega zmniejszeniu. 

Należy przesłać drogą mailowową (info@podyplomowe-gliwice.pl) bądź pocztą tradycyjną do 28.02.2021 r. następujące dokumenty:
1. podanie o wpis na II semestr 

2. suplement ukończenia studiów  pedagogicznych licencjackich, magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzających uzyskanie zaliczenia bloku psychologogiczno-pedagogicznego. Nie ma podstawy do zaliczenia I semestru na podstawie kursu kwalifikacyjnego.

3. dodatkowo do wnisku można dołączyć akt nadania stopnia nauczyciela 


Przykładowo:
BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY - 150 h
(forma zajęć/liczba godzin)
                                                                                   konwersatorium         wykład 
1. Psychologia                                                                             30                                         15
2. Pedagogika                                                                             30                                         15
3. Praca wychowawcy szkolnego                                           30                
4 Komunikacja w procesie dydaktycznym                           30 

Pobierz Plik:

(pismooiisem.1.pdf)


Praktyka studencka 2020/21

Zapraszamy do zapoznania się z wymiarem godzinowym praktyki zawodowej na studiach podyplomowych.

Pobierz Plik:

(praktykizawodowe20202021-studiapodyplomowe.pdf)


Formularz kontaktowy

KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2023 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych