REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2021 - PAŹDZIERNIK 2021
Rozwiń swoje umiejętności dzięki studiom podyplomowym online. Oferujemy ponad 70 specjalności studiów podyplomowych dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, którzy rozpoczęli już pracę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje, zwiększając atrakcyjność na rynku pracy.  W Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach czekają na Ciebie kierunki, które możesz studiować przez internet. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).  Studia na uczelni lub przez Internet to coraz popularniejsza forma nauki, dzięki której możesz zaoszczędzić czas i studiować z dowolnego miejsca na Ziemi.Rekrutacja na studia podyplomowe online w roku akademickim 2021/2022  trwa! Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji na studia podyplomowe! 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE?
Studia podyplomowe na uczelni lub przez internet to coraz popularniejsza forma nauki. Studiowanie online pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu. Możesz studiować  online z dowolnego miejsca na Ziemi. Dzięki takiej formie studiowania, możesz uczyć się w komfortowych dla siebie warunkach. Uczelnia zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych. Uzyskiwane kwalifikacje na studiach online są takie same jak na studiach niestacjonarnych zjazdowych. Wysoce wykwalifikowana kadra składająca się z bogatych w doświadczenie praktyków oraz uznanych i szanowanych w swych dziedzinach teoretyków, w połączeniu  przemyślanymi programami oraz sprawdzonymi metodami nauczania, zapewniają wysoką jakość kształcenia.

DLA KOGO SĄ STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE?
Oferta kształcenia na odleglość jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie lub pracują zawodowo, ale z drugiej strony chcą dalej kształcić się i poszerzać swoje kwalifikacje. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach studiów podyplomowych przez Internet oszczędzasz cenny czas. 
Studia podyplomowe przez internet stanowią doskonałą alternatywę dla kształcenia tradycyjnego dla osób, które: 
- chcą zdobyć nowe kompetencje oraz uzupełnić wykształcenie licencjackie lub magisterskie
- studiują lub pracują zawodowo 
- mieszkają  z dala od uczelni 
- wychowują małe dzieci i nie mają możliwości uczestniczenia w zjazdach studiów podyplomowych

CZY MOŻNA STUDIOWAĆ 2 SPECJALNOŚCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RÓWNOCZEŚNIE?
Oczywiście, że można. Studia  podyplomowe w formie e-learningu nastawione są na kształcenie indywidualne. Daje to słuchaczowi studiów podyplomowych online swobodę i możliwość realizowania dwóch lub więcej kierunków równolegle. Słuchacze na drugi  tańszy kierunek studiów otrzymują 50% zniżki, na trzeci 20%.

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE:
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Komplet dokumentów dostępny jest w zakładce REKRUTACJA. Jeśli nie jesteś pewny co do wyboru specjalności możesz zarezerwować miejsce na wybranym przez siebie kierunku. Zapisy  na studia podyplomowe w semestrze zimowym  prowadzimy do 31 października 2021. 

JAKIE SĄ AKTUALNIE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE?
- Przy zapisie na studia podyplomowe do 17 października 2021 r. obowiązuje zniżka 600 zł na wybrana specjalność studiów
- 50 % zniżki na drugą tańszą specjalność studiów podyplomowych 
- 20% zniżki na studia podyplomowe dla naszych Absolwentów

Nasza oferta studiów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą studiów podyplomowych online, licencjackich oraz magisterskich na kierunku Pedagogika w Instytucie Studiów Podyplomowych Pedagogium w Gliwicach organizowanych przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie, która została założona w 2002 r. Uczelnia Niepubliczna jest wpisana do rejestru MNiSW pod nr 236.

Instytut Studiów Podyplomowych w Gliwicach

Studia podyplomowe online w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia podyplomowe do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy. Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych w Gliwicach zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning). 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych w ISP Gliwice.

Studia Licencjackie Gliwice

Studia licencjackie umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki.


Studia Magisterskie Gliwice

 Kolejny etap w procesie kształcenia akademickiego to studia magisterskie, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia Podyplomowe Gliwice

Studia podyplomowe online adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów.


PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 

- ZYSKAJ 600 ZŁ ZNIŻKI  NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZY ZAPISIE DO 17 PAŹDZIERNIKA 2021 r. 
 - STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ DODATKOWO ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


Rekrutacja na studia podyplomowe elearning trwa do 31 października 2021 r.  Wykaz dokumentów rekrutacyjnych znajduje się na naszej stronie w zakładce REKRUTACJA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Aktualne promocje na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022: 
-zyskaj 600 zł na studia podyplomowe
 - 50% na drugą tańszą specjalność studiów

*dotyczy wybranych specjalności studiów podyplomowych pedagogicznych

Uzupełniające studia podyplomowe dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli


Czesne za całe studia podyplomowe wynosi tylko 1200 zł.

-20 % zniżki na pierwszą specjalność  i 50% na drugą specjalność studiów podyplomowe dla naszych Absolwentów

Serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów ponownie do skorzystania z naszej oferty studiów podyplomowych 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów licencjackich i magisterskich w formie online

Studia licencjackie i magisterskie realizowane w wygodnej  
formie online

Nowe specjalności studiów podyplomowych w semestrze letnim 2021/22

Nowe specjalności studiów podyplomowych:
Dietetyka, Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Logistyka w szkole

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika

Specjalności studiów podyplomowych:
 • Andragogika 
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia w szkole 
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkole NOWOŚĆ
 • Chemia w szkole 
 • Coaching i tutoring w edukacji 
 • Doradztwo zawodowe 
 • dydaktyka i metodyka języka obcego - język niemiecki
 • dydaktyka i metodyka języka obcego - język angielski 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
 • Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 
 • Etyka w szkole   
 • Filozofia w szkole   
 • Fizyka w szkole 
 • Geografia w szkole 
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 • Historia w szkole 
 • Informatyka z programowaniem w szkole
 • Język polski w szkole 
 • Logistyka w szkole 
 • Matematyka w szkole 
 • Muzyka w szkole 
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
 • Pedagogika środowiskowa
 • Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 
 • Przedsiębiorczość w szkole 
 • Przygotowanie pedagogiczne  (uprawnienia nauczycielskie)
 • Przyroda w szkole
 • Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 • Socjoterapia
 • Technika w szkole
 • Terapia rodzin 
 • Trener w oświacie
 • Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski
 • Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
 • Wiedza o społeczeństwie 
 • Wychowanie do życia w rodzinie  
 • Wychowanie fizyczne w szkole  
 • Zarządzanie w oświacie

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika specjalna

Specjalności studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.
 • Logopedia ogólna
 • Logopedia kliniczna
 • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 
 • Edukacja włączająca
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Pedagogika resocjalizacyjna 
 • Pedagogika korekcyjna  (Terapia pedagogiczna)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe z zakresu Administracja, Zarządzanie i Zdrowie

Specjalności studiów podyplomowych

Studia licencjackie i magisterskie

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin pedagogiki, doradztwa zawodowego, edukacji obronnej czy pedagogiki kryminologicznej. Ogromną wagę przykłada się nie tylko do eliminowania negatywnych przejawów życia społecznego, ale przede wszystkim do profilaktyki i zapobiegania wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych. Zdobyte w Uczelni wykształcenie pedagogiczne  przygotowuje absolwenta do rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, psychologicznych, pracy z dziećmi i osobami dorosłymi na każdym etapie rozwoju. Misją Uczelni jest kształcenie Absolwentów z umiejętnościami interpersonalnymi, ludzi komunikatywnych, otwartych na wyzwania XXI wieku, kreatywnych, asertywnych i jednocześnie osób z dużą dozą empatii jako ważnej cechy przyszłego i obecnego pedagoga. Program studiów na kierunku Pedagogika obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, filozofii oraz etyki.

Specjalności studiów licencjackich na kierunku PEDAGOGIKA:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika kryminologiczno-sądowa
Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty studiów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2021/2022.

Zobacz także:

Studia licencjackie i magisterskie w formie online 

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych