Studia podyplomowe 
Edukacja zdrowotna 

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna online adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu "Edukacja zdrowotna" w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Ponadto studia skierowane są do pracowników instytucji zajmujących się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, pracowników organizacji pozarządowych itp. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich. Celem studiów podyplomowych edukacja zdrowotna  jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, profilaktyki, ochrony zdrowia psychicznego, odżywiania, edukacji seksualnej, problematyki uzależnień. Absolwenci studiów podyplomowych Edukacja zdrwotna  są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej zarówno w szkole podstawowej jak i szkole ponadpodstawowej. 
Słuchacz studiów podyplomowych Edukacja zdrowotna  uzyskuje przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Po zakończeniu studiów podyplomowych Edukacja zdrowotna   absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę dydaktyczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). 
Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna  mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Edukacja zdrowotna   jest uzyskanie m zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin oraz zdanieegzaminu dyplomowego.

 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów 
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych w Gliwicach

O studiach podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór październik  2024
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 3 semestry 

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych
Zdrowie publiczne 
Psychologia zdrowia 
Pedagogika zdrowia 
Zdrowie psychiczne 
Ochrona zdrowia psychicznego 
Odżywianie 
Edukacja seksualna 
Profilaktyka 
Profilaktyka uzależnień 
Edukacja zdrowotna 
Metodyka edukacji zdrowotnej 
Promocja zdrowia 
Praktyka zawodowa


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Edukacja zdrowotna wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje październik  2024

 • NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 
 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe  Przyroda październik 2024  trwa

Rekrutacja październik 2024
Rok akademicki 2024/2025

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe październik  2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Edukacja zdrowotna 
Zapisy online na nabór październik  2024 
Zobacz inne nasze kierunki studiów podyplomowych  z wykorzystaniem e-learning.

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe.  
Czesne za studia podyplomowe Edukacja zdrowotna  wynosi 3600 zł
Cena za semestr studiów podyplomowych - 1200 zł
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 

AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na indywidualny nr konta (nr konta nadawany jest po złożeniu kompletu dokumentów i przesyłany droga mailową) 

Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych. 

Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2024 trwa

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze październik  2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: edukacja zdrowotna  studia podyplomowe, rekrutacja online  na studia podyplomowe edukacja zdrowotna październik  2024, edukacja zdrowotna studia podyplomowe e-learning październik 2024, studia podyplomowe edukacja zdrowotna przez internet bez wychodzenia z domu nabór marzec 2024, co dają studia podyplomowe z edukacji zdrowotnejj ile trwaja studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej on-line, edukacja zdrowotna  studia podyplomowe 2 semestry, edukacja zdrowotna studia podyplomowe Gliwice Katowice Wrocław Kraków Łódź
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik  2024, studia podyplomowe zdalne marzec 2024 , studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych