Studia podyplomowe 
Socjoterapia  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Socjoterapia online pozwala na zdobycie kwalifikacji diagnostycznych do pracy  wychowawczej, socjoterapeutycznej oraz profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, zaburzeniami zachowania. W trakcie studiów podyplomowych Socjoterapia student pozna  metodykę prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Studia podyplomowe Socjoterapia mają charakter kwalifikacyjny nadają kwalifikacje  i przygotowują do wykonywania zawodu socjoterapeuty.

 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów 
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów online w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Socjoterapia zgodnie z nowymi wymogami skierowane są do osób posiadających ukończone studia I stopnia i studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie. Studia podyplomowe Socjoterapia przygotowują słuchaczy do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodka wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia podyplomowe Socjoterapia przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. grup ryzyka (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcyjnych, z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Studia podyplomowe Socjoterapia pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii socjoterapeutycznej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego, bądź zagrożeniami niedostosowaniem społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych.. Studia podyplomowe Socjoterapia  mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Socjoterapia   jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór październik 2023 
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

Program studiów podyplomowych
ZAKRES KSZTAŁCENIA: 
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu 
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Tematyka zajęć:
Socjoterapia w podejściu interdyscyplinarnym 
Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania 
Socjoterapia a rozwój społeczny i osobisty 
Psychologia i dynamika małych grup 
Psychopatologia dzieci i młodzieży 
Trening interpersonalny 
Trening umiejętności wychowawczych 
Trening samoświadomości 
Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji z elementami muzykoterapii  Wsparcie w rozwoju i integracji osobowości poprzez muzykę, twórcze rysowanie i gimnastykę mózgu 
Metodyka pracy socjoterapeutycznej i warsztaty socjoterapeutyczne 
Psychologiczne koncepcje człowieka 
Psychopatologia i psychoterapia rodziny 
Współczesne kierunki psychoterapii 
Interwencja kryzysowa 
Psychospołeczne podstawy kreatywności 
Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania  

Praktyka zawodowa na studiach podyplomowych Socjoterapia  w wymiarze 90 h.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Socjoterapia wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje 

NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 
 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja marzec 2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe marzec 2024trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Socjoterapia. Zostań socjoterapeutą w II lub III semestry.
Zapisy online na nabór marzec 2024

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe Czesne za studia podyplomowe Socjoterapia wynosi 3300 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1100 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 

NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 

AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze marzec 2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach

Tagi: Studia podyplomowe Socjoterapia online marzec 2024, studia podyplomowe Socjoterapia i resocjalizacja online on-line marzec 2024, Socjoterapia e-learning nabór rekrutacja marzec 2024 studia podyplomowe Socjoterapia przez internet, praca w szkole, uprawnienie do prowadzenia zajęć, zawód nauczyciela, standardy kształcenia nauczycieli, ile trwają studia Socjoterapia, , co robić po studiach socjoterapeutycznych, gdzie może pracowaćsocjoterapeuta, 

Kategorie: studia podyplomowe pedagogiczne/ nauczycielskie/edukacyjne/studia podyplomowe Socjoterapia online e-learning na odległość bez wychodzenia z domu zdalne 
 
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych