Studia podyplomowe 
Pedagogika resocjalizacyjna  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna  (resocjalizacja) online pozwala na zdobycie kwalifikacji diagnostycznych do pracy  wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, zaburzeniami zachowania. W trakcie studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna student pozna  metodykę prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych. Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna mają charakter kwalifikacyjny nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego.

 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów 
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów online w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Zgodnie z nowymi wymogami studia podyplomowe Resocjalizacja kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna j jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych np. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego, bądź zagrożeniami niedostosowaniem społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna  mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna   jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór październik  2024
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

Program studiów podyplomowych
ZAKRES KSZTAŁCENIA: 
I moduł: Dydaktyka specjalna 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu 
III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej 
IV moduł: Praktyki zawodowe
Przygotowanie merytoryczne: 
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej 
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej 
III moduł: Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa w wymiarze 120 h lub 180 h.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje październik 2024

 • NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 
 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja październik  2024
Rok akademicki 2024/2025

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe październik 2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Resocjalizacja  Zostań pedagogiem w III semestry .
Zapisy online na nabór październik  2024

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna wynosi 3900 zł. 
Cena za semestr studiów podyplomowych - 1300 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 

AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na indywidualny nr konta (nr konta nadawany jest po złożeniu kompletu dokumentów i przesyłany droga mailową) 

Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych. 

Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2024 trwa

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze październik  2024 

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach

Tagi: Studia podyplomowe Resocjalizacja online, studia podyplomowe pedagogika resocjalizacyjna online on-line październik  2024, Resocjalizacja e-learning październik  2024, studia podyplomowe resocjalizacja pedagogika resocjalizacyjna przez internet marzec 2024, praca w szkole, uprawnienie do prowadzenia zajęć, zawód nauczyciela, standardy kształcenia nauczycieli, ile trwają studia resocjalizacja, co robić po studiach resocjalizacyjnych, gdzie może pracować pedagog resocjalizacyjny, socjoterapia i resocjalizacja studia podyplomowe online 

Kategorie: studia podyplomowe pedagogiczne/ nauczycielskie/edukacyjne/studia podyplomowe online e-learning na odległość bez wychodzenia z domu zdalne 
 
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik  2024, studia podyplomowe zdalne marzec 2024 , studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych