Studia podyplomowe 
Przygotowanie pedagogiczne (uprawnienia pedagogiczne)  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne online w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach to propozycja dla przyszłych nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych  Posiadania takich kwalifikacji ma gwarantować, że dana osoba ma uprawnienia pedagogiczne niezbędne do pracy na stanowisku nauczcyciela. Przygotowanie pedagogiczne jest potrzebne m.in. nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne, psychologom szkolnym, doradzcom zawodowym, pedagogom szkolnym, fizjoterapeutom pracujacym w systemie oświaty. 
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów 
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Darmowy egzamin, brak pracy dyplomowej 
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe  online Przygotowanie  pedagogiczne kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli, w tym nauczycieli psychologów, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy ukończyli studia I stopnia i studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie, na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i metodyczne niezbędne w pracy w szkołach i placówkach oświatowych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne  jest uzyskanie zaliczenia z praktyki w wymiarze 150 h  oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór październik  2024 
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

Program studiów podyplomowych
Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości 
Progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole 
Szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa 
Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole 
Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem 
Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej 
Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej 
System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych 
Metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie edukacyjnym 
Projektowanie działań edukacyjnych 
Podstawy prawa oświatowego 
Organizacja pracy nauczyciela 
Praktyka zawodowa – 150 godz. 


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje październik  2024

 • NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 
 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja październik  2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja online na studia podyplomowe październik  2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne. Zobacz inne nasze kierunki studiów podyplomowych 
             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne wynosi 3600 zł. 
Cena za semestr studiów podyplomowych - 1200 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 

AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na indywidualny nr konta (nr konta nadawany jest po złożeniu kompletu dokumentów i przesyłany droga mailową) 

Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych. 

 Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2024 trwa

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze październik  2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach

Tagi: przygotowanie pedagogiczne online październik  2024, studia podyplomowe przygotowanie online on-line październik  2024, przygotowanie pedagogiczne e-learning nabór rekrutacja październik 2024, studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne przez internet, uprawnienia pedagogiczne online, kwalifikacje nauczycielskie,  kurs przygotowanie pedagogiczne online, praca w szkole, przygotowanie pedagogiczne dla psychologów online, uprawnienia do nauczania przedmiotu, uprawnienie do prowadzenia zajęć, zawód nauczyciela, standardy kształcenia nauczycieli, kurs przygotowania nauczycieli, studia przygotowanie pedagogiczne online, przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli, co daje przygotowanie pedagogiczne, przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, praktyka przygotowanie pedagogiczne, jakie studia podyplomowe dają uprawnienia do pracy w szkole, jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne, czy po studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego można uczyć w szkole, jak sprawdzić czy mam przygotowanie pedagogiczne, Instytut Studiów Podyplomowych, Tychy Wrocław Warszawa, studia online śląsk, isp, podyplomowe tychy, studia mba, czy można zatrudnić nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego, darmowy egzamin bez pracy dyplomowej, przygotowanie pedagogiczne online za darmo

Kategorie: studia podyplomowe pedagogiczne/ nauczycielskie/edukacyjne/studia podyplomowe online e-learning na odległość bez wychodzenia z domu zdalne 
 
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik  2024, studia podyplomowe zdalne marzec 2024 , studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych