Studia podyplomowe 
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna   

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Pedagogika leczniczo-terapeutyczna  online pozwala na zdobycie kwalifikacji diagnostycznych do pracy  wychowawczej, rehabilitacyjnej, korekcyjnej do pracy z dziećmi i młodzieżą przewlekle chorymi.  W trakcie studiów podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna student pozna  metodykę prowadzenia zajęć leczniczych.. Studia podyplomowe Pedagogika leczniczo-terapeutyczna mają charakter kwalifikacyjny nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga leczniczo-terapeutycznego. 

 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów 
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów online w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

O studiach podyplomowych


Studia podyplomowe Pedagogika leczniczo-terapeutyczna  przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z nowymi wymogami studia podyplomowe Pedagogika lecznicz-terapeutyczna  kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych Pedagogika lecznicz-terapeutyczna  jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach przyszpitalnych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych). Absolwenci studiów podyplomowych pedagogika leczniczo-terapeutyczna uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Studia podyplomowe Pedagogika lecznicz-terapeutyczna mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna jest  zaliczenie praktyki zawodowej (I uprawnienia -180 godzin: II uprawnienia- 120 godzin) oraz zdanie egzaminu podyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór październik 2024:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

Program studiów podyplomowych
ZAKRES KSZTAŁCENIA: 
I moduł: Dydaktyka specjalna 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu 
III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
IV moduł: Praktyki zawodowe
Przygotowanie merytoryczne: 
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
III moduł: Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa w wymiarze 120 h lub 180 h.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje październik 2024

NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 
 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja październik 2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 
Zobacz inne nasze kierunki studiów podyplomowych
 
             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Pedagogika leczniczo-terapeutyczna wynosi 3900 zł. 
Cena za semestr studiów podyplomowych - 1300 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 

AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na indywidualny nr konta (nr konta nadawany jest po złożeniu kompletu dokumentów i przesyłany droga mailową) 

Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych. 

Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2024 trwa

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze październik 2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach

Tagi: Studia podyplomowe pedagogika leczniczo-terapeutyczna online październik 2024, studia podyplomowe pedagogika leczniczo-terapeutyczna online on-line październik  2024, pedagogika leczniczo-terapeutyczna e-learning rok akademicki 2024/2025, studia podyplomowe pedagogika leczniczo-terapeutyczna   przez internet, praca w szkole, uprawnienie do prowadzenia zajęć, zawód nauczyciela, standardy kształcenia nauczycieli, ile trwają studia podyplomowe pedagogika leczniczo-terapeutyczna, co robić po studiach pedagogika leczniczo-terapeutyczna, gdzie może pracować pedagog leczniczo-terapeutycznyy, pedagogika leczniczo-terapeutyczna studia podyplomowe online, praca w placówce leczniczo-terapeutycznej, studia podyplomowe pedagogika leczniczo-terapeutyczna 100 % online 

Kategorie: studia podyplomowe pedagogiczne/ nauczycielskie/edukacyjne/studia podyplomowe  Pedagogika leczniczo-terapeutyczna  online e-learning na odległość bez wychodzenia z domu zdalne 
 
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik  2024, studia podyplomowe zdalne marzec 2024 , studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych