ILE TRWAJĄ STUDIA MBA?

Studia MBA w SGK trwają 1 rok w podziale na 2 semestry, co daje łącznie 192 godziny. Zajęcia odbywają się w weekendy w salach wykładowych uczelni z możliwością uczestniczenia zdalnego oraz w formie webinarów synchronicznych. Warunkiem ukończenia studiów MBA jest zaliczenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Czas trwania studiów 19 marca 2022/31 grudnia 2022.

KOSZT STUDIÓW MBA

Istnieje możliwość obniżenia czesnego, rozłożenia na raty oraz uzyskania dofinansowania.
Całkowity koszt studiów to 11 000 zł. DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW KOSZT STUDIÓW 5000 zł.  Czesne może być płatne jednorazowo lub w dogodnych ratach. Istnieje możliwość obniżenia czesnego do 7400 zł oraz uzyskania dofinansowania.

STUDIA MBA W SGK TO:

❖ wieloletnie doświadczenie 
❖ nowoczesne formy prowadzenia zajęć 
❖ najlepsi wykładowcy 
❖ niskie czesne 
❖ współpraca międzynarodowa 
❖ zajęcia w języku polskim ❖ powszechnie rozpoznawalny tytuł


Executive Master of Business Administration (MBA) z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych


CELE STUDIÓW 
1. Zapoznanie Słuchaczy z nowoczesną wiedzą z zakresu zarządzania głównie Business Intelligence w tym z wiedzę cyfrową i umiejętnościami cyfrowymi, które współcześnie są podstawą pragmatyki menedżerskiej. 
2. Wyposażenie Słuchaczy w umiejętności odpowiednie do rozwoju zawodowego. 
3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zarządczych, potwierdzonych dyplomem MBA, cieszącym się uznaniem wśród kadry zarządzającej i ludzi biznesu. 
4. Zapoznanie Słuchaczy z ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi i politycznymi związanymi z gospodarką lokalną i globalną, w której funkcjonują menedżerowie i przedsiębiorstwa. 

PROGRAM NAUCZANIA 
1. Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem technologii cyfrowych 
2. Controlling menedżerski 
3. Prawo własności intelektualnej 
4. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu nowych technik pracy 
5. Kontrola zarządcza z wykorzystaniem technologii informatycznych 
6. Prawo pracy i kontrakty menedżerskie ( w nowej rzeczywistości) 
7. Zarządzanie ochroną danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych – cyberbezpieczeństwo danych osobowych 
8. Nowoczesny marketing cyfrowy 
9. Coaching menedżerski i operacyjny 
10. Negocjacje biznesowe 
11. Systemyinformatycznedozarządzania(ProgramyProjectManagement) 
12. Ochrona biznesu przed nieuczciwą konkurencją (zagrożenia sieciowe) 
13. Statystyka w biznesie przy zastosowaniu IBM SPSS Statistics 
14. Ekonomia menedżerska 
15. Zarządzanieprojektami(systemyinformatyczne) 
16. Nowe tendencje zarządzania pracą 
17. Networking i culture menedżer 
18. Zarządzanie zespołami biznesowymi w praktyce ( w nowej rzeczywistości) 
19. Psychologia biznesu 
20. Elementy rozwoju osobistego przy zastosowaniu narzędzi cyberprzestrzennych 
21. Ms Excel dla osób zarządzających 
22. Język angielski biznesowy – dla zainteresowanych 

Executive Master of Business Administration (MBA) Specjalistyczne Zarządzanie w Oświacie z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych i narzędzi pracy

CELE STUDIÓW 
1. Zapoznanie Słuchaczy z nowoczesną wiedzą z zakresu zarządzania głównie Business Intelligence w tym z wiedzę cyfrową i umiejętnościami cyfrowymi, które współcześnie są podstawą pragmatyki menedżerskiej. 
2. Wyposażenie Słuchaczy w umiejętności odpowiednie do rozwoju zawodowego. 
3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zarządczych, potwierdzonych dyplomem MBA, cieszącym się uznaniem wśród kadry zarządzającej i ludzi biznesu. 
4. Zapoznanie Słuchaczy z ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi i politycznymi związanymi z gospodarką lokalną i globalną, w której funkcjonują menedżerowie i przedsiębiorstwa. 

PROGRAM NAUCZANIA 
1. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w nowym środowisku edukacyjnym 
2. Przywództwo edukacyjne w szkole 
3. Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej w jednostkach oświatowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych 
4. Controlling menedżerski 
5. Prawo pracy i kontrakty menedżerskie (w nowej rzeczywistości) 
6. Podstawy prawne zarządzania placówką oświatową 
7. Nadzór pedagogiczny 
8. Zarządzanie ochroną danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych – cyberbezpieczeństwo danych osobowych 
9. Marketing cyfrowy w oświacie 
10. Coaching menedżerski i operacyjny (warsztaty) 
11. Systemyinformatycznedozarządzania(ProgramyProjectManagement) 
12. Nowe tendencje zarządzania pracą 
13. Ekonomia menedżerska 
14. Zarządzanieprojektami(systemyinformatyczne) 
15. Kontrolazarządczawoświaciezwykorzystaniemtechnologiiinformatycznych 
16. Internetoweplatformyedukacyjne 
17. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją (zagrożenia sieciowe) 
18. Savoir – vivre w nowym technologicznym środowisku oświatowym 
19. Negocjacje biznesowe 
20. Networking i culture menedżer 
21. Psychologia biznesu (warsztaty) 
22. Elementy rozwoju osobistego przy zastosowaniu narzędzi cyberprzestrzennych 
23. Ms Excel dla osób zarządzających 
24. Język angielski biznesowy – dla zainteresowanych

Formularz kontaktowy

KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik2023, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2023 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych