KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

Matematyka w szkoleO studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Matematyka w szkole kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki. Celem studiów podyplomowych Matematyka  jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Studia podyplomowe Matematyka mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Matematyka w szkole jest  zaliczenie z praktyki (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

MARZEC  2021 : 
 • Studia podyplomowe  niestacjonarne  w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online)
 • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 3 semestry 

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Matematyka w szkole obejmuje następujące zagadnienia:
 • Algebra 
 • Geometria 
 • Analiza matematyczna 
 • Teoria mnogości 
 • Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka  
 • Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki 
 • Metodyka matematyki
 • Metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnych trudnościach edukacyjnych 
 • Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki 
 • Higiena i emisja głosu 
 • Elementy prawa oświatowego 
 • Praktyka zawodowa – 90 godz.

Opłaty za studia podyplomowe

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Matematyka wynosi 3600 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1200 zł.
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Matematyka - Zyskaj 600 zł

Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Matematyka w szkole wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Autyzm  otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 • Podstawa prawna: USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
 •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Więcej informacji pod numerem telefonu 517772245 lub info@podyplomowe-gliwice.pl 
Biuro Instytutu Studiów Podyplomowych czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH MARZEC 2024 Wypełnienie elektronicznego formularza nie jest jednoznaczne z zapisaniem się na studia podyplomowe.

KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych