Studia podyplomowe 
Integracja sensoryczna   

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Integracja sensoryczna online skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji zawodowych z zakresu integracji sensorycznej. Celem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna online jest zdobycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej, przygotowanie uczestnika do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny, prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej oraz umożliwia otwarcie swojego gabinetu i prowadzenie zajęć jako niezależny terapeuta. Oferta studiów podyplomowych Integracja sensoryczna skierowana jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i kompetencji z zakresu integracji sensorycznej. Absolwenci studiów podyplomowych Integracja sensoryczna wyposażeni zostaną w wiedzę, kompetencje i umiejętności do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w poradniach specjalistycznych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Integracja sensoryczna jest uzyskanie  zaliczenia praktyki w wymiarze 180 godzin (lub 120 h) i  zdanie egzaminu dyplomowego.
Studia podyplomowe Integracja sensoryczna  realizowane w wygodnej formie zdalnej. 
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów - możliwość skrócenia studiów podyplomowych pedagogicznych o jeden semestr (warunek: ukończone studia pedagogiczne lub blok psychologiczno-pedagogiczny)
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych w Gliwicach

O studiach podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór  marzec 2024 : 
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych
I moduł: 
1. Teoretyczne założenia integracji sensorycznej 
2. Psychologia rozwojowa i kliniczna 
3. Podstawy anatomii i fizjologii OUN człowieka 
4. Zmysły i ich rola a funkcjonowanie układu nerwowego 
5. Podział dysfunkcji procesów SI 
6. Zaburzenia towarzyszące w terapii integracji sensorycznej (ADHD, niepełnosprawność intelektualna, autyzm, MPD, zaburzenia genetyczne itp. 
II moduł: 
1. Diagnoza ontogenetycznych systemów percepcyjnych– odruchy sensomotoryczne 
2. Diagnoza dziecka do 3 roku życia 
3. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – Testy Kalifornijskie 
4. Diagnoza – obserwacja kliniczna 
5. Kliniczna ewaluacja dysfunkcji integracji sensorycznej 
6. Kwestionariusz sensomotoryczny 
III moduł: 
1. Programy terapeutyczne, a zaburzenia integracji sensorycznej 
2. Planowanie i organizacja procesu terapeutycznego 
3. Techniki i metody terapeutyczne 
4. Stymulacja polisensoryczna. Sala Doświadczania Świata 
5. Zasady wielospecjalistycznej współpracy terapeutów: z rodziną, ze środowiskiem szkolnym 6. Dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć SI 
7. Warsztat pracy terapeuty SI 
IV moduł 
– Praktyki zawodowe – 180 godzin

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Integracja sensoryczna  wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje marzec 2024

 • NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 
 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe marzec 2024 trwa

Rekrutacja marzec 2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja online na studia podyplomowe marzec 2024 trwa. Wygodna forma online  studiów podyplomowych Integracja sensoryczna. Zobacz inne nasze kierunki studiów podyplomowych 

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe. Czesne za studia podyplomowe Integracja sensoryczna wynosi 4500 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 

NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 

AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze marzec 2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: Studia podyplomowe Integracja sensoryczna online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne Integracja sensoryczna, studia podyplomowe Integracja sensoryczna on-line marzec 2024, studia podyplomowe Integracja sensoryczna e-learning nabór rekrutacja marzec 2024, studia podyplomowe Integracja sensoryczna przez internet,  praca w szkole,  standardy kształcenia nauczycieli, kurs Integracja sensoryczna, przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli, co dają studia podyplomowe z Integracji sensorycznej, Integracja sensoryczna studia podyplomowe II semestry, Integracja sensorycznastudia podyplomowe III semestry 

Kategorie: studia podyplomowe Integracja sensoryczna/ nauczycielskie/edukacyjne/studia podyplomowe online e-learning na odległość bez wychodzenia z domu zdalne
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych