Studia podyplomowe 
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia    

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia skierowane są głównie do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowiarealizowane w wygodnej formie z wykorzystaniem e-learning
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów online w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe marzec 2024 trwa

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie. Studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia odbywają się w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach.

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór marzec 2024: 
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning). 

Program studiów podyplomowych
Epidemiologia ogólna 
Mikrobiologia/Bioterroryzm 
Higiena Komunalna 
Ekonomia w ochronie zdrowia 
Statystyka medyczna 
Promocja zdrowia 
Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia 
Epidemiologia chorób niezakaźnych 
Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych 
Ochrona zdrowia w UE 
Organizacja ochrony zdrowia 
Jakość w opiece medycznej 
Przepisy BHP 
Marketing usług medycznych 
Socjologia zdrowia/Demografia 
Higiena żywności i żywienia 
Szczepienia Ochronne

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia  wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych.  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Aktualne promocje 

 • - 10 % zniżki dla nowych Kandydatów
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe marzec 2024 trwa

Rekrutacja marzec 2024
Rok akademicki 2023/2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe marzec 2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia.
Zapisy online na nabór marzec 2024

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe Czesne za studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia wynosi 2500 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1250zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia - Zyskaj dodatkowe 10% zniżki  na studia podyplomowe 


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.
Rekrutacja online na studia podyplomowe marzec 2024 trwa

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze marzec 2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: Studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia  marzec 2024, studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia online on-line marzec 2024, Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia) e-learning nabór rekrutacja marzec 2024, studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia przez internet , co dają studia podyplomowe z Higieny i epidemiologii w profilaktyce i promocji zdrowia, Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia studia podyplomowe 2 semestry , studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia Wrocław Warszawa Katowice Kraków 

Kategorie: studia podyplomowe online Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia/studia podyplomowe online e-learning na odległość bez wychodzenia z domu zdalne
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych