KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE

BIOLOGIA W SZKOLE
O studiach podyplomowych Biologia w szkole 

Studia podyplomowe Biologia w szkole, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Celem studiów Biologia w szkole jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu biologii. Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia dotyczące poznania różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmów. Słuchacze studiów podyplomowych poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego wpływu na środowisko przyrodnicze. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów podyplomowych, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Po zakończeniu studiów podyplomowych Biologia w szkole absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę biologiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań biologicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Biologia w szkole”, jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trawania studiów podyplomowych niestacjonarnych

Marzec 2021: 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning

Program studiów podyplomowych 

1. Budowa chemiczna organizmów. 
2. Budowa i funkcjonowanie komórki. 
3. Metabolizm. 
4. Różnorodność organizmów. 
5. Organizm człowieka. 
6. Genetyka i biotechnologia. 
7. Ekologia. 
8. Różnorodność biologiczna Ziemi. 
9. Ewolucja. 
10. Metodyka nauczania biologii. 
11. Elementy prawa oświatowego. 
13. Praktyki – 90 godzin 

Opłaty za studia podyplomowe

Gwarantujemy  stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe
Czesne za studia podyplomowe wynosi 3600 zł.  Cena za semestr studiów podyplomowych - 1200 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne)  bezodsetkowych ratach.
Promocja na studia podyplomowe  Biologia w szkole - Zyskaj 600 zł
Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną  prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Chemia w szkole wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Chemia w szkole otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
  • USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
  •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Zapisz się na studia podyplomoweMatematyka w szkole


Geografia w szkole


Autyzm i Zespół Aspergera


Plastyka w szkoleOferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź