STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowanie działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego. W trakcie studiów słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Czas trwania studiów podyplomowych

Marzec 2022
Studia w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online)
Studia w trybie online: 2 semestry e-learning 

Program studiów

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
3. System organów i instytucji w państwie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. 
4. Bezpieczeństwo informacyjne (polityka państwa, wywiad gospodarczy, terroryzm informacyjny) 
5. Zarządzanie bezpieczeństwem – istota, szczeble zarządzania 
6. Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych (terroryzm, katastrofy, wypadki masowe) 
7. Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym 
8. Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce 
9. Logistyka i planowanie w zarządzaniu kryzysowym Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe 
10. Ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych 
11. Centrum Zarządzania Kryzysowego – przepływ informacji i komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych 
12. Polityka bezpieczeństwa 
13. Strategia bezpieczeństwa narodowego   

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych

Rekrutacja na studia podyplomowe 

Formularz kontaktowy

KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik2023, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2023 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych