KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMUO studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu adresowane są do czynnych nauczycieli, absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów. Celem studiów podyplomowych jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów Autyzm obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  odbywaja się w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

MARZEC  2021 : 
  • Studia podyplomowe  niestacjonarne  w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online)
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 3 semestry 

Program studiów podyplomowych

Elementy psychologii i psychopatologii 
Stymulacja zmyslow i integracja sensoryczna w autyzmie 
Edukacja wlaczajaca  
Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz Zespolem Aspergera 
Pedagogika specjalna 
Autystyczne spektrum autyzmu-etiologia specyfika rozwojowa rewalidacja 
Diagnoza funkcjonalna osob ze spektrum autyzmu 
Metodyka nauczania dzieci ze spektrum autyzmu w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym 
Metodyka nauczania osob ze spektrum Autyzmu na II i III etapie edukacyjnym 
Terapia psychopedagogiczna osob ze spektrum autyzmu 
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu 
Problemy komunikacyjne osob z autyzmem i Zespolem Aspergera 
 
Praktyka zawodowa rok akademicki 2020/21
- I uprawnienia - 180 h
- II uprawnienia - 120 h 

Opis: 
I uprawnienia - 180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadajacych przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 

II uprawnienia - 120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu.

Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450)


Opłaty za studia podyplomowe

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Autyzm  wynosi 4200 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1400 zł.
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Autyzm - Zyskaj 600 zł

Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Autyzm wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Autyzm  otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
  • Podstawa prawna: USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
  •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Więcej informacji pod numerem telefonu 517772245 lub info@podyplomowe-gliwice.pl 
Biuro Instytutu Studiów Podyplomowych czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Wypełnienie elektronicznego formularza nie jest jednoczesne z zapisaniem się na studia podyplomowe.

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź