KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

CHEMIA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut  Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 

O studiach podyplomowych 

Studia podyplomowe „Chemia w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu chemii. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę chemiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów dydaktycznych, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Chemia w szkole”, jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK 2020: 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych

1. Podstawy chemii ogólnej. 
2. Chemia nieorganiczna. 
3. Chemia organiczna.
4. Chemia analityczna. 
5. Podstawy chemii środowiska. 
6. Podstawy biochemii. 
7. Podstawy chemii fizycznej. 
8. Chemia w życiu codziennym. 
9. Toksykologia. 
10. Dydaktyka chemii. 
11. Metodyka eksperymentu chemicznego. 
12. Technologia informacyjna w nauczaniu chemii. 
13. Elementy prawa oświatowego. 
14. Praktyki – 90 godzin 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe 

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/