KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

CHEMIA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut  Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 

O studiach podyplomowych 

Studia podyplomowe „Chemia w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu chemii. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę chemiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów dydaktycznych, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Chemia w szkole”, jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

MARZEC 2019: 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - marzec 2019 - luty 2020 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - marzec 2019 - luty 2020

Program studiów podyplomowych

1. Podstawy chemii ogólnej. 
2. Chemia nieorganiczna. 
3. Chemia organiczna.
4. Chemia analityczna. 
5. Podstawy chemii środowiska. 
6. Podstawy biochemii. 
7. Podstawy chemii fizycznej. 
8. Chemia w życiu codziennym. 
9. Toksykologia. 
10. Dydaktyka chemii. 
11. Metodyka eksperymentu chemicznego. 
12. Technologia informacyjna w nauczaniu chemii. 
13. Elementy prawa oświatowego. 
14. Praktyki – 90 godzin 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe - 100 zł (opłata dodatkowa) 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium ul. Plebiscytowa 1/6, 44-100 Gliwice 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność studiów podyplomowych)

Zapisz się na studia podyplomowe 


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/