KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut Studiów Podyplomowych
info@podyplomowe-gliwice.pl 

O studiach podyplomowych

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu adresowane są do czynnych nauczycieli, absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów. Celem studiów podyplomowych jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów Autyzm obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  odbywaja się w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK  2019 : 
  • Studia podyplomowe  niestacjonarne  w trybie zjazdowym: 3 semestry  - październik 2019 - czerwiec  2020 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów podyplomowych


 Praktyka zawodowa rok akademicki 2019/2020 
- I uprawnienia - 180 h
- II uprawnienia - 120 h 

Opis: 
I uprawnienia - 180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadajacych przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 

II uprawnienia - 120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu.

Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450)


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia podyplomowe  - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 
PROMOCJA:  Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa) 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 


28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność studiów podyplomowych)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Polecamy również:

Plastyka w szkole

Terapia rodzin 

Geografia w szkole 

Matematyka w szkole

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/